کلمه کلیدی را تایپ کنید

مواد کاهنده مقاومت زمین-ASFILL (تیپ ۲)

مواد کاهنده مقاومت زمین-ASFILL (تیپ ۲)

مواد کاهنده مقاومت زمین ASFILL
این مواد برای کاهش مقاومت الکتریکی زمین و خاکهایی که مقاومت بالا دارند استفاده می شود. همچنین با کاهش مقاومت زمین راندمان الکترود ها و صفحه های ارت افزایش می یابد و می توان از چاههایی با عمق کمتر و صفحات کوچکتر و الکترودهایی با قطر و طول کمتر استفاده کرد که در عمل باعث کاهش مقاومت  معادل زمین می شود.
مشخصات مواد کاهنده مقاومت زمین ASFILL
  • این مواد شامل ترکیبات اکسیدی فلزی و غیر فلزی و ترکیبات کربناتی و سیلیکاتی می باشد و از نمکهای محلول تا حد امکان استفاده نگردیده است چون نمکهای محلول  باعث خوردگی الکترودها و صفحات شده بعد ازمدتی باعث افزایش مقاومت زمین و کاهش عمر الکترود می شود و عمر مواد کاهنده با نمکهای محلول در حدود حداکثر پنج سال می باشد.
  • این مواد دارای اندازه حداکتر 150میکرون و کمتر می باشد که این عامل باعث افزایش سطح ذرات شده و هرچه سطح تماس ذرات بیشتر باشد باعث کاهش مقاومت می گردد.
  • این مواد در بسته بندی های 15 کیلو گرمی می باشد.
  • در شرایط خشک حجم این ماده تغییرات زیادی نداشته واز سطح الکترود فاصله نمی گیرد.
  • این مواد نیاز به هیچ ماده ندارد و تنها ماده افزودنی به آن آب می باشد.
  • این مواد دارای دانسیته حدود 0.2-/+1.7 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد.
  • مقاومت این مواد کاهنده حدود 0.5-/+2.5 اهم – سانتیمتر می باشد.
  • این مواد دارای چسبندگی خوبی با الکترود و صفحه می باشد.
روش اجرایی الکترود زمین
1. گودالی به قطر 10 سانتی متر  یا بیشتر و عمق 15 سانتی متر کمتر از طول میله ارت حفر کنید.
2. میله ارت را درون گودال حفر شده قرار دهید و آن را با استفاده از نوک فولادی و ضربه خور به اندازه تقریباً 30 سانتی متر  به سمت کف گودال بکوبید. نوک میل ارت تقریباً 15 سانتی متر  زیر سطح زمین قرار می‌گیرد. در این لحظه، با استفاده از اتصالات “َASWeld” یا کلمپ برنجی می‌توانید اتصال را با میله ارت برقرار کنید.
3. مقدار کافی از ASFILL اطراف میله ارت بریزید. برای مطمئن شدن از پر شدن حفره از ASFILL ، با کمک یک میله اطراف میله ارت را فشار دهید.
4. بقیه سوراخ را با خاکی که هنگام حفاری بیرون ریخته شده، پر کنید.
روش اجرایی صفحه
1. چاله ای به قطر 30سانتیمتر بیشتر از طول صفحه حفر نمائید عمق چاله به اندازه ای باشد که در موقع حفاری خاک مرطوب شود.
2. هادی اتصال به صفحه (سیم مسی-تسمه مسی)را حداقل در دو نقطه توسط ASWELD اتصال دهید.
3. ته حفره را حداقل با 15سانتیمترASFILL پر نمایید.
4. صفحه را بصورت عمودی برروی ASFILL قرار دهید.
5. تا روی صفحه را باندازه 15سانتیمتر با ASFILL پر نمائید.
6. مابقی چاله را با مخلوط خاک رس معمولی و خاکی که از حفره تخلیه شده است تا حدود 50سانتیمتر سطح زمین پر نمایید(برای دسترسی بهتر و بازرسی دوره ای از حوضچه بازرسی استفاده نمائید.)
In Stock نامعلوم .