کلمه کلیدی را تایپ کنید

کلمپ ساپورت سیم به سینی کابل

کلمپ ساپورت سیم به سینی کابل

کد : SCS1   و کد : SCS2

جنس برنج (مطابق با استاندارد BS2874)

 

 

مشخصات فنی

سایز کلمپ
سایز سیم
1
35-50
2
70-185
3
240
In Stock نامعلوم .