کلمه کلیدی را تایپ کنید

کلمپ اتصال سیم به سیم

کلمپ اتصال سیم به سیم

کد : CSC-B
جنس : برنج (مطابق با استاندارد BS2874)

 


مشخصات فنی

سایز سیم یک سایز سیم دو
95-35 95-35
120-185 120-185
240 240
In Stock نامعلوم .