کلمه کلیدی را تایپ کنید

کلمپ اتصال تسمه به سیم

کلمپ اتصال تسمه به سیم

کد : UBR-B
جنس : برنج (مطابق با استاندارد BS2874)

 

 

مشخصات فنی

سایز میل ارت
سایز عرض تسمه
سایز ضخامت تسمه
12-16
20-30
3-6
20-30
20-30
3-6
In Stock نامعلوم .