کلمه کلیدی را تایپ کنید

پودر جوش اگزوترمیک

پودر جوش اگزوترمیک

کدولد یک نوع روش جوشکاری ساده برای اتصال هادی ها بدون نیاز به هیچ گونه منبع انرژی الکتریکی، مکانیکی و حرارتی خارجی می باشد.

جوش احتراقی از-ولد یک نوع جوشکاری با کیفیت بالای هدایت الکتریکی جهت اتصالات هادی ها بدون نیاز به هیچگونه منبع انرژی خارجی می باشد.(مطابق با استاندارد IEEE837)

پودر های جوش در اندازه های متفاوت تولید وعرضه میگردد. اندازه های استاندارد شامل 15-30-45-65-90-115-150-200-250-300و500 گرم میباشد.

هربسته پودر شامل پودر اصلی ،پودر چاشنی انفجاری،دیسک و فیتیله انفجاری میباشد.

In Stock نامعلوم .