کلمه کلیدی را تایپ کنید

بست برنجی تسمه مسی(BCW)

بست برنجی تسمه مسی(BCW)

کد : BCW

جنس : برنج یا آهن گالوانیزه شده (مطابق با استاندارد BS2874 , ASTMA757)

 

عرض تسمه  ضخامت تسمه
20الی 60 میلیمتر

 

 

2الی 6 میلیمتر مربع

 

 

In Stock نامعلوم .