کلمه کلیدی را تایپ کنید

صاعقه گیرهای پسیو

تجهیزات حفاظت خارجی – سیستمهای پسیو

سیستم های پسیو (میله برقگیر یا صاعقه گیر فرانکلین Franklin )

اولین روش جذب صاعقه که توسط بنجامین فرانکلین پیشنهاد گردید ، میله ای نوک تیز است که در بالاترین نقطه سازه نصب می گردد و در هنگام صاعقه با جذب ولتاژ ، جریان تولیدی را به زمین منتقل می کند. از این رو به برقگیر میله ای فرانکلین معروف است. این صاعقه گیر به واسطه سادگی در نصب در ایستگاه های رادیو ، محل آنتن های بشقابی و ساختمان هایی که سطح حفاظتی کوچک دارند توصیه می شود . که در انواع تک شاخه و چند شاخه ارائه می شود.

سیستم های پسیو(شبکه قفس فارادی)

این گونه برقگیرها که ممکن است متشکل از تعدادی میله برقگیر فرانکلین یا ترکیبی از میله ها، سیم های کشیده شده و شبکه هادی ها باشند برای محافظت ساختمان ها و دیگر تاسیسات از جمله مناره ها و برج ها ، بناهای گنبدی شکل ، دودکش ها بلند کارخانه ها ، دکل های خطوط انتقال نیروی برق و… در برابر صاعقه مناسب و قابل استفاده می باشند. در این روش سعی می شود ساختمان را در قفسی از هادی های مسی یا فولادی محصور نمود. شبکه قفی فاراردی می تواند بصورت جداگانه و یا ترکیبی با شبکه ای از صاعقه گیر های پسیو اجرا گردد.