کلمه کلیدی را تایپ کنید

تجهیزات حفاظت ثانویه

تجهیزات حفاظت ثانویه

شبکه های الکتریکی همواره می توانند امواج ضربه را به نقاط بسیار دور دست تر از محل وقوع انتقال دهند. این امواج سیار به دلایل مختلفی از جمله اصابت صاعقه، کلید زنی در شبکه فشار قوی و ضعیف، یا قطع و وصل بارهای القایی در شبکه به وجود می آیند. به علاوه این امواج می توانند از طریق اصابت مستقیم صاعقه به سازه و سپس القاء الکترومغناطیسی و یا حتی رسوخ به شبکه های الکتریکی، الکترونیکی، مخابراتی و یا شبکه فلزی لوله کشی به داخل سازه نفوذ نمایند.

امواج ضربه (Surges) به دلیل ماهیت منبع تولید کننده آنها بسیار گذرا و کم دوام هستند. اما با توجه به اینکه دارای دامنه ولتاژ بالایی هستند می توانند به تجهیزات و دستگاههای حساس متصل به شبکه آسیب جدی وارد نمایند. این امواج با انتشار سریع از محل وقوع، به تجهیزات انتهایی شبکه می رسند.

طبق استاندارد IEC 61643 حفاظت استاندارد یک سازه با ایجاد سیستم حفاظت ثانویه یا داخلی (Internal Protection) کامل می شود. در این سیستم از یک سری تجهیزات حفاظتی با نام Surge Protection Device یا Surge Arrester , یا به اختصار SPD استفاده می شود. طرح ریزی و درجه بندی این سیستم به گونه ایست که برای حفاظت کامل و مطمئن می بایست حداقل در سه لایه یا سه سطح جهت میرا نمودن کامل جریان ضربه و اضافه ولتاژها، به ترتیب از سه نوع SPD با مشخصات ویژه همان سطح استفاده نمود. به طور مثال در یک شبکه الکتریکی تغذیه کننده یک ساختمان این سطوح می تواند شامل ورودی اصلی، ورودی ها یا انشعابات فرعی و نقطه مصرف کننده باشد. عملکرد SPD به گونه است که در صورت وقوع ضربه، شبکه مورد حفاظت در لحظه بسیار کوتاهی (در حد چند میکروثانیه) به زمین متصل شده و پس از عبور از شرایط گذرا مجددا به حالت عادی باز می گردد.

شرکت اینجسکو سازنده انواع سرج ارستر ها در کلاس های مختلف می باشد.تجهیزات تولیدی این شرکت در زمینه تجهیزات حفاظت داخلی دارای استاندارد های :

– NFC17-102:2011

–  EN-60664-1

–   UNE21.186:2011

–  IEC820305-1,2,3

–   IEC 61643-11