کلمه کلیدی را تایپ کنید

انواع الکترود زمین

انواع الکترود زمین :

متداول ترین انواع الکترود زمین از نظر شکل و طرز قرار گرفتن آن ها در زمین به شرح زیر تقسیم می شوند:

۱- الکترود های قائم (میله های راد) :

به خاطر نفوذ بیشتر در عمق خاک و دسترسی به لایه های مرطوب زمین صرفه اقتصادی و سهولت در اجرا متداول ترین نوع الکترود در جهان می باشد.

۲– سیستم چند شعاعی(پنجه کلاغی) :

این روش شیوه خوبی برای زمین صاعقه گیر است و امکان آنکه سهمی از جریان صاعقه در هر یک از شاخه ها مستهلک شود وجود دارد. دارای امپدانس پایینی است، خطر ولتاژ گام را کاهش می دهد(زیرا گرادیان ولتاژ که از نقطه تزریق جریان شروع می شود مقدار کمی خواهد داشت).

۳– الکترود صفحه ای (چاه ارت) :

روش سنتی نصب الکترود صفحه ای که در ایران معمول است ، اغلب با هدف رسیدن به لایه های نمناک زمین انجام می شود (عمق بیش از ۲متر). در حالی که در روش های طراحی مدرن،با توجه به هزینه های زیاد این روش ، الکترودهای قائم را در اکثر پروژه ها بر آن ترجیح می دهند. در اینجا به برخی از الزامات برای چاه ارت اشاره می شود :

۳-۱- الکترود صفحه ای : که در انواع مس ، گالوانیزه ، استیل در بازار موجود است. و بهتر است به صورت قائم دفن شود تا خطوط جریان خارج شده از صفحه حتی الامکان یکنواخت در خاک پخش شود و ضمنا فشار خاک بر دو سمت صفحه یکسان باشد.

۳-۲- اتصال هادی زمین به الکترود صفحه ای : که بهتر است در دو نقطه مجزا، ترجیحا توسط کلمپ و جوش اگزوترمیک و یا توسط اتصالات مکانیکی(کابلشو و پیچ ومهره استیل) متصل گردد.

۳-۳- دریچه بازدید: برای انجام بازرسی ها و تست سیستم زمین در نظر گرفته می شود.

۴- شبکه مش :

نوعی از الکترودهای صفحه ای است که هم با تسمه و هم با سیم قابل اجرا است. این روش خطر ولتاژ های گامی و تماس را به حداقل می رساند .اساس آن بر ایجاد یک شبکه از هادی های داخل زمین به زیر عمق یخ زدگی نیم متر سطح زمین و همبند کردن آن با اسکلت ساختمان یا بدنه های فلزی قابل دسترس برای افراد است. نقاط تقاطع موجود در شبکه باید از طریق جوش احتراقی به یکدیگر متصل شوند. برای عملکرد بهتر سیستم می توان تعدادی میله به شبکه اضافه نمود که با این کار امکان ارتباط با لایه های خاک دارای مقاومت مخصوص پایین تر فراهم می شود میله ها باید به فاصله حداقل ۲ برابر طول میله از یکدیگر کوبیده شوند. امپدانس موجی این سیستم بسیار پایین است.